PRYZMAT

ul. Dąbrowskiego 7

62-700 Turek

(w siedzibie poradni "MEDICUS")

tel. (63) 289 84 75

668 467 484

501 628 226

 

Danuta Grochecka

Psychoterapeuta,specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA 525), ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii MABOR w Warszawie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od 1996 roku specjalizuje się w leczeniu uzależnień, współuzależnienia i Dorosłych Dzieci Alkoholików. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, sesje rodzinne i małżeńskie. Profilaktyk uzależnień, ambasador kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”. Inspiracje zawodowe: psychoterapia systemowa, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu (TSR).

 

Piotr Grochecki

Psycholog, Specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA 226), praktyk NLP (NLP Practitioner Certificate), certyfikat specjalisty pracy z młodzieżą uzależnioną PARPA, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, szkoli różne grupy zawodowe w zakresie umiejętności psychospołecznych, profilaktyk uzależnień, biegły sądowy.

 

 

lek. Ewa Kudlińska 

Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu (1996), specjalizacja z psychiatrii dorosłych (2006). Od 1996 roku zatrudniona w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. Od 2011 r. pełni funkcję ordynatora oddziału psychiatrii i z-cy dyrektora do spraw medycznych w WZOP w Sokołówce, biegły sądowy.

 

 

Danuta Jodłowska

Psycholog, Specjalista psychoterapii uzależnień, od ponad 10 lat pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami

 

 

Katarzyna Coner

Pedagog, Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji